Ako sa starať o vzduchovky a ďalšie strelné zbrane?

Pravidelná starostlivosť výrazne predlžuje životnosť zbraní. V prípade, že zbraň nie je pravidelne čistená, môže sa stať nespoľahlivou a následne nebezpečnou pre vlastného strieľača. Pri zjavnom zanedbaní starostlivosti potom výrobca, respektíve servisné stredisko nemusí uznať prípadnú reklamáciu.

Každá zbraň potrebuje pravidelnú starostlivosť, aby dobre fungovala, nesklamala a nestala sa nebezpečnou pre svojho používateľa. Dôvodom pre čistenie a konzerváciu strelných zbraní sú v prvom rade korózia a nečistoty, ktoré sa v nich usadzujú pri streľbe aj dlhodobom uložení. Občas je vhodné vykonať kompletnú rozboru u zbraní, u ktorých je to možné, a skontrolovať všetky ich komponenty, či nie sú nejak poškodené.

Čo používať na čistenie zbrane?

Na čistenie zbraní predstavujú základné pomôcky kefky, štetce, čistiace šnúry, handričky a oleje na mazanie, čistenie a konzervovanie, ktoré sú potrebné pre kovové súčasti krátkych aj dlhých strelných zbraní.

Pri výbere kefiek a čistiacich šnúr je potrebné riadiť sa podľa kalibru zbrane, pretože napríklad šnúra pre kaliber 5,5 mm neprejde hlavňou kalibru 4,5 mm. Oleje na čistenie, mazanie a konzerváciu je vhodné vyberať aj podľa toho, či je zbraň na streľbu využívaná pravidelne a intenzívne, alebo je naopak dlhodobo uskladnená a nevyužívaná.

Prostriedky na čistenie a údržbu zbraní možno samozrejme obstarávať jednotlivo, čo dokazuje naša pestra ponuka týchto produktov. Skvelou voľbou sú však aj sady, ktoré tiež ponúkame, pretože v jednom balení poskytujú sadu prípravkov na kompletnú starostlivosť o zbraň.

Ako často zbraň čistiť?

Štandardom je vykonanie základnej údržby po každej streľbe. Tento pomerne nenáročný a rýchly zákrok by mal zahŕňať predovšetkým čistenie hlavne, ktorú možno v závislosti na zbrani pretiahnuť čistiacou šnúrou alebo kefkou a následne je vhodné kovové časti nastriekať alebo natrieť vhodným olejom na vytvorenie kompaktného ochranného filmu.

V prípade dlhodobo nepoužívaných zbraní záleží na podmienkach, v ktorých sú uložené, a to predovšetkým s ohľadom na vlhkosť okolitého prostredia. Minimum starostlivosti by malo predstavovať minimálne raz ročne vykonanie konzervácie pomocou vhodného oleja na mazanie a čistenie.

Ako postupovať pri čistení zbrane?

Pre správne vyčistenie zbrane je v závislosti na možnostiach konkrétneho modelu ideálne jej rozbor podľa manuálu výrobcu. U niektorých zbraní nie je výrobcom demontáž dovolená a potom sa čistenie obmedzuje len na zvonka dostupné časti.

V prípade, že možno zbraň demontovať, je vhodné skontrolovať na jej ráme miesta, kde sa usadzujú nečistoty a tie pomocou kefky dôkladne očistiť. To platí aj pre pohyblivý vnútorný mechanizmus, ktorý musí byť rovnako zbavený nečistôt, k čomu možno využiť vhodné štetce a handričky. Následne je trenné plochy a všetky pohyblivé časti potrebné dôkladne premazať, aby sa zbraň nezasekávala.

Do hlavne je pri čistení potrebné dôkladne nastriekať olej na rozpustenie nečistôt a prípadne ho ešte aj rozotrieť kefkou. Následne je vhodné zbraň alebo len hlaveň uložiť na savú podložku ústím dole a nechať olej nejaký čas pôsobiť, resp. podľa odporúčania jeho výrobcu.

Pre dokončenie čistenia hlavne je dobré použiť kefky alebo čistiace šnúry, ktoré sú priamo navrhnuté a určené pre tieto účely, aby bolo dosiahnuté čo najlepšie výsledok a nedošlo k poškodeniu vývrtu alebo hladkých stien v závislosti na zbrani. Hlaveň sa pretahuje od nábojovej komory smerom k ústiu, hoci napríklad u revolverov môže byť postup opačný. Na záver je vhodné ju vytret' čistým handričkom, aby bol jej povrch dokonale čistý a suchý.

V prípade pištolí a ďalších zbraní vybavených zásobníkom je vhodné venovať pozornosť aj tejto časti. Väčšinou možno zásobník rozebrať po stlačení zarážky na jeho spodnej strane a potom je vhodné zbaviť nečistôt jeho jednotlivé komponenty.

Špecifiká čistenia vybraných druhov zbraní

Čistenie niektorých druhov zbraní má svoje isté špecifiká, ktorým je potrebné venovať pozornosť. Krátke aj dlhé vzduchovky z ocele je síce potrebné konzervovať podobne ako ostatné strelné zbrane, ale po vyčistení je nutné, aby pred tesnením piestu a na ňom nebol žiadny olej a tento priestor musí byť do sucha vytretý.

Poniektoré odlišná je situácia u CO2 zbraní, kde je naopak potrebné použiť na gumové tesnenia silikónový olej, pretože CO2 ich vysušuje a môže dôjsť k ich popraskaniu. Tu je ideálnym riešením čistiaci olejová bombička, ktorá dôkladne premastí vnútorný mechanizmus zbrane a všetky tesnenia.

Plynové zbrane majú pre čistenie určité špecifiká, ktoré sú dané skutočnosťou, že drvivá väčšina z nich má v hlavni prepážku. Strelivo do týchto zbraní je iba akustické alebo korenisté a nemá žiadny projektil, ale aj tak dokáže hlaveň silno znečistiť zplodinami. Hlavne plynových zbraní je vhodné na rozdiel od ostrých zbraní vystreknúť olejom z oboch strán a po jeho pôsobení rovnako z oboch strán vyčistiť kefkou, ktorá je väčšinou dodávaná spolu so zbraňou. Nakoniec je vhodné hlaveň vysušiť handričkou. Po zostavení zbrane je potom vhodné ju ešte pretrieť handričkou napustenou olejom na čistenie zbraní, aby sa vytvoril ochranný film proti korózii.